TADINGTON´S KENNEL

Liten uppfödning av Cocker Spaniels i hemmiljö.

.

Svea

Cockerblues Killer Queen.

Mamma och pappa: Savaria Winner-14 SE U(U)CH DK UCH DK JV-12NORD JV-12 Craigdean Ollison och Cockerblues Tough Gilda.